Vukûf-i Adedî hakkında bilgi

Nakşibendiyye yolunun on temel esâsından biri. Tasavvuf yolunda ilerlemek ve yükselip olgunlaşmak için yapılan zikri, bildirilen adede (sayıya) göre yapmak. Meselâ bir nefeste 1, 3, 5, 7, 11 kerre Allah demek gibi teke riâyet ederek zikretmek.

Vukûf-i Adedî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com