Vad'ı Haml hakkında bilgi

Doğum yapmak.
Zinâdan hâmile kadını, vad'ı haml etmeden evvel nikâh etmek sahîhtir. Fakat vad'ı haml edinceye kadar vaty etmek (yaklaşmak) câiz olmaz ve nafakası vâcib olmaz. (İbn-i Âbidîn)

Vad'ı Haml hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com