Usûl ve Fürû hakkında bilgi

1. Fıkıh ilminde usûl; baba ve dedeler, ana ve nineler; fürû', çocuklar ve torunlar.
Usûl ve furû'a ve zevceye (hanıma) zekât verilmez. (Mehmed Zihni)
2. Usûl, îmân bilgileri; fürû; fıkıh bilgileri.

Usûl ve Fürû hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com