Ümm-i Veled hakkında bilgi

Efendisinden (sâhibinden) çocuğu olan câriye, köle kadın.
Ümm-i veled satılamaz ve hibe olunamaz. Efendisi vefât edince âzâd (hür) olur ise de, zevce gibi vâris olamaz. Oğlu ise, mîrâsçı ve hür olur. (M. Zihni Efendi)

Ümm-i Veled hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com