Ulûm-i İbtidâiyye hakkında bilgi

Âlet ilimleri; ana ilimleri öğrenmek için yardımcı olan sarf, nahiv, belâgat, mantık vs. gibi ilimler.

Ulûm-i İbtidâiyye hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com