Tertîb hakkında bilgi

Sırayı gözetmek. (Bkz. Sâhib-i Tertîb)
Namazdaki tertîb vâcibtir. Abdestteki tertîb Hanefî mezhebinde sünnet, Şâfiî ve Hanbelî'de farzdır. (Halebî)

Tertîb hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com