Tehâvün hakkında bilgi

Gevşeklik.
Âdâb-ı Nebeviyyede tehâvün edeni ve Peygamber efendimizin sünnetini terk edeni ârif, velî zan etme. (Cüneyd-i Bağdâdî)

Tehâvün hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com