Tecellî-i Sıfat hakkında bilgi

Allahü teâlânın sıfatlarının tecellîsi.
Seyyid Nûr'un bir teveccühü (bakması) ile tâliblerin (kendisine talebe olanların) kalbleri zikre başlardı. Tecellî-i sıfat hâsıl olurdu. (Mazhar-ı Cân-ı Cânân)

Tecellî-i Sıfat hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com