Teayyün-i Vücûdî hakkında bilgi

Varlıkta meydana gelme, hâsıl olma.
Teayyün-i ilmî, teayyün-i vücûdîden evveldir ve onun husûsiyetlerinden bir husûsiyettir. (İmâm-ı Rabbânî)

Teayyün-i Vücûdî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com