Şüûnât hakkında bilgi

Şanlar, haller, keyfiyetler, hâdiseler, vak'alar. İsimlerin zât-ı ilâhîye nisbetleri ve mertebeleri.

Şüûnât hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com