Şühûd-i Tecellî (Şühûd-i Sûrî) hakkında bilgi

Tasavvuf yolunda ilerleyen kimsenin tecellinin sûretlerini müşâhedesi.
Şühûd-i tecellî nasıl olursa olsun hep seyr-i âfâkîde hâsıl olmaktadır. Seyr-i âfâkîde ele geçen şeyler ise aslın yanında hiçtir. (İmâm-ı Rabbânî)

Şühûd-i Tecellî (Şühûd-i Sûrî) hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com