Şirket-i A'mâl hakkında bilgi

İki veya daha fazla san'at sâhiblerinin, başkasından iş kabûl ederek ücretini veya bir fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık. (Bkz. Sanâyi' Şirketi)

Şirket-i A'mâl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com