Sebeb-i Vürûd hakkında bilgi

Hadîs-i şerîflerin buyurulma, söylenme sebebi.
Âyet-i kerîmeleri tefsîr etmek için nüzûl sebeblerini bilmek lâzım olduğu gibi, hadîs-i şerîflerin de açıklanması, îzâhı için sebeb-i vürûdlarını bilmek lâzımdır. (İmâm-ı Süyûtî)

Sebeb-i Vürûd hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com