Sarf Satışı hakkında bilgi

Nakd hâlindeki veya işlenmiş altını ve gümüşü birbirleri karşılığında satmaktır.
Sarf satışında satanın ve alanın sözleşmeden sonra, ayrılmadan kabz etmeleri yâni eline veya cebine almaları lâzımdır. (Ali Haydar Efendi)

Sarf Satışı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com