Rivâyet Yolu hakkında bilgi

İctihâdda Medîne-i münevvere halkının âdetlerini kıyastan üstün tutan. Hicâz âlimlerinin yolu. Rivâyet yolundaki müctehidlerin büyüğü İmâm-ı Mâlik rahmetullahi aleyhtir. (Bkz. Ehl-i Rivâyet)

Rivâyet Yolu hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com