Ricâl-i Gayb hakkında bilgi

Her devirde bulunan fakat herkesçe tanınıp bilinmeyen ve görülmeyen, dünyânın nizâmı ile vazîfeli mübârek, büyük zâtlar.
Nûr Muhammed Pünti, ricâl-i gaybdendir. (İmâm-ı Rabbânî)

Ricâl-i Gayb hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com