Rahmeten Lil Âlemîn hakkında bilgi

"Âlemlere rahmet" mânâsına Peygamber efendimizin mübârek isimlerinden.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Biz seni ancak rahmeten lil âlemîn gönderdik. (Enbiyâ sûresi: 107) Geldi çün ol rahmeten lil âlemîn Vardı nûr anda karâr kıldı hemîn
(Süleymân Çelebi)

Rahmeten Lil Âlemîn hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com