Oruç Kazâsı hakkında bilgi

Oruç tutmamayı mubah kılan (dinde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya kasd (bilerek) olmadan orucunu bozan bir kimsenin, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının ilk üç günü hâricindeki zamanlarda gününe gün oruç tutması.

Oruç Kazâsı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com