Nikâh-ı Müt'a hakkında bilgi

Şâhidsiz olarak, bir kadınla belli para verip, belli zaman için berâber yaşamağı sözleşmek. (Bkz. Müt'a Nikâhı)
Nikâh-ı müt'a, Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheblerinde haramdır. (Abdülvehhâb-ı Şa'rânî)

Nikâh-ı Müt'a hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com