Nefs Muhâsebesi hakkında bilgi

İnsanın, dâimâ kötülük ve günâh işlemek istiyen nefsini hesâba çekip, kontrol etmesi ve gerektiğinde onu cezâlandırması (Bkz. Muhâsebe)

Nefs Muhâsebesi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com