Müşâhede hakkında bilgi

Görme, anlama. Kalb gözü ile görme.
Kalbde tevhîdin yâni tek olan Allah'a inanmanın bulunduğunun alâmeti; O'nunla berâber bir ikincisinin olmadığını her an müşâhede etmektir. (Ebüssü'ûd Ebü'l-Aşâir)

Müşâhede hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com