Mürtecî hakkında bilgi

İslâmiyet'in pâk ve temiz yolunu bırakarak, câhiliyet devri yoluna ve yaşayışına dönen; gerici, irticâ eden. (Bkz. İrticâ)

Mürtecî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com