Mukayyed Müctehid hakkında bilgi

Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, dînî delillerden (kaynaklardan) yeni hüküm çıkaran İslâm âlimi. Müctehid fil mezheb de denir. (Bkz. Müctehid)

Mukayyed Müctehid hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com