Müctehid-i Müstekıl hakkında bilgi

Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden doğrudan hüküm çıkarabilen ve kendine mahsûs kâide ve usûl koyan mezheb sâhibi müctehid. Buna, mutlak müctehid de denir.

Müctehid-i Müstekıl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com