Mübâdele hakkında bilgi

Bir şeyi diğer bir şeyle değişmek, değiştirmek, satış.
Satış, malı mala rızâ ile mübâdele etmektir. (İbrâhim Halebî)

Mübâdele hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com