Milhafe hakkında bilgi

Kadının sokağa çıkarken giydiği manto ve ferâce gibi uzun geniş örtü.
Senede, biri yazlık biri kışlık olmak üzere iki milhafe alması, erkeğin zevcesine (hanımına) olan nafakasındandır. (İbn-i Nüceym)

Milhafe hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com