Medyûn hakkında bilgi

Borçlu, borçlanmış kimse.
Dâyine (alacaklıya), medyûnun medyûnu hasm olmaz. Yâni bir kimse ölendeki alacağını, ölene borçlu olandan isteyemez. (Mecelle)
Medyûna zekât verilir. (İbn-i Âbidîn)

Medyûn hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com