Mâ-i Meşkûk hakkında bilgi

Şüpheli su; ehlî merkebin ve ondan doğan katırın artığı olan su.
Mâ-i meşkûkun temizliğinde şüphe yoktur. Ancak, hadesin (abdestsizliğin ve cünüplüğün) giderilmesi husûsunda fıkıh âlimleri tarafından şüpheli su kabûl edilmiştir. (M. Zihni Efendi)

Mâ-i Meşkûk hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com