Kerâhet-i Tahrîmiyye hakkında bilgi

Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfteki delilinden zan ile anlaşılan yasak. Harama yakın mekruh. (Bkz. Tahrimen Mekrûh)

Kerâhet-i Tahrîmiyye hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com