Kelime-i Tehlîl hakkında bilgi

"Lâ ilâhe illallah" sözü. (Bkz. Kelime-i Tevhîd, Kelime-i Tehlîl)

Kelime-i Tehlîl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com