Kelime-i İhlâs hakkında bilgi

"Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah" sözü Kelime-i tevhîd de denir. (Bkz. Kelime-i Tevhîd)

Kelime-i İhlâs hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com