Kefen-i Sünnet hakkında bilgi

Vefât eden erkek için üç, kadın için beş parça olan bez parçası.
Erkek için kefen-i sünnet üç parça, yâni izâr, kamîs (entâri gibi uzun gömlek) ve lifâfedir. Kadın için, kamîs, izâr, lifâfe, himâr (baş örtüsü) ve göğüs bezidir. (Halebî)

Kefen-i Sünnet hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com