İhtiyâç Eşyâsı hakkında bilgi

Yiyecek, giyecek ve barınmada asgarî lâzım olan miktar.

İhtiyâç Eşyâsı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com