İhtilâm hakkında bilgi

Uykuda cünüb olma. Çocuğun bülûğa, ergenlik çağına ulaştığının alâmeti, işâreti.
Bir kimse gece uykuda ihtilâm olup sabahlasa veya gündüz uyuyup ihtilâm olsa orucu bozulmaz. (İbrâhim Halebî)

İhtilâm hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com