İhfâ hakkında bilgi

Örtmek, gizlemek; tecvidde bir terim. On beş ihfâ harflerinden önce gelen tenvin veya sâkin nunu, izhâr (birbirinden ayırmak) ile idgâm (birbirine katmak) arasında, şeddeden uzak olarak gunne ile genizden çıkarmak.

İhfâ hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com