İbrânî hakkında bilgi

Eski yahûdî sülâlesi veya o soydan olan. Yahûdî topluluklarından birine mensûb kimse.

İbrânî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com