Hilâf hakkında bilgi

Karşı, muhâlif, âdet ve kâidenin aksine.
Mucizelerin hepsi âdetin hilâfına olarak cereyân eder. (Hindli Rahmetullah Efendi)

Hilâf hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com