Hicrî Sene hakkında bilgi

Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettiği seneyi başlangıç olarak alan takvim senesi.

Hicrî Sene hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com