Hicrî Şemsî Takvim hakkında bilgi

Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

Hicrî Şemsî Takvim hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com