Hicrî Şemsî Sene hakkında bilgi

Resûlullah efendimizin hicret ederek Medîne'ye girdiği Eylül ayının 20'nci Pazartesi günü başlayan ve dünyânın güneş etrâfında bir defâ dönmesini (365,242 güneş gününü) esas alan takvim senesi.

Hicrî Şemsî Sene hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com