Harem-i Şerîf hakkında bilgi

Müslümanların kıblesi olan Kâbe-i muazzamanın ortasında yeralan etrâfı kubbeli revaklarla çevrili mescid. Kâbe'nin etrâfı. (Bkz. Mescid-i Harâm)

Harem-i Şerîf hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com