Hânekâh (Hânegâh) hakkında bilgi

Tekke, dergah. İrşâd (doğru yolu gösterme) ve sohbet ile insanları olgunlaştırma hizmetlerinin yapıldığı yer. (Bkz. Tekke ve Zâviye)

Hânekâh (Hânegâh) hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com