Hanefî hakkında bilgi

Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri olan Hanefî mezhebine mensub kimse.

Hanefî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com