Halvethâne hakkında bilgi

Çilehâne. Tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet kendi hâlinde yalnız kalınan ve ibâdetle vakit geçirilen yer.

Halvethâne hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com