Halîfe-i Râşide hakkında bilgi

İnsanlara, İslâm dînini anlatma vazîfesini Peygamber efendimiz gibi yapan ve âyet-i kerîmelerde veya hadîs-i şerîflerde halîfe olacağı işâret olunan halîfe. Buna, Halîfe-i âdile de denir. (Bkz. Hulefâ-i Râşidîn)

Halîfe-i Râşide hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com