Hadîs-i Müsned-i Münkatı hakkında bilgi

Sahâbîden başka bir veya birkaç râvîsi (nakledeni) bildirilmeyen hadîs-i şerîfler.

Hadîs-i Müsned-i Münkatı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com