Hadîs-i Hâs hakkında bilgi

Bir kimse için söylenmiş hadîs-i şerîfler.
Her ümmetin bir emîni vardır. Ey ümmetim! Bizim emînimiz de Ebû Ubeyde bin Cerrâh'tır. Bu hadîs, hadîs-i hâstır. (Sahîh-i Müslim)

Hadîs-i Hâs hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com