Hadîs-i Âhâd hakkında bilgi

Hep bir kimse tarafından rivâyet edilen, bildirilen, müsned-i muttasıl (Resûlullah efendimize varıncaya kadar, rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri noksan olmayan) hadîs-i şerîfler.

Hadîs-i Âhâd hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com