Fukahâ hakkında bilgi

Fıkıh âlimleri. Fakîhin çokluk şekli. (Bkz. Fakîh)

Fukahâ hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com