Fenâ fiş-Şeyh hakkında bilgi

Tasavvuf ilminde talebenin velî olan hocasının arzû ve isteklerine tâbi olması, irâdesini isteğini onun eline bırakması. Ölü yıkayıcının elindeki meyyit (ölü) gibi olması. Ona hiç bir işinde muhâlefet etmemesi.

Fenâ fiş-Şeyh hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com